ROYAL

SA NEOGRANIČENIM
VIJEKOM TRAJANJA

IDEALNO RJEŠENJE ZA ŠTO DUŽI VIJEK TRAJANJA UŽADI

Još sadrži:
Valjke za užadi u srednjem, vučnom profilu, Valjak za srednjeg vučnog profila po donjoj vodilici sa silikonskim gumicama.

DETALJI

Patentirani sistem komarnika ROYAL Klizni profil sadrži dva kanala.

PATENT ROYAL European Patent pending ΕP 2759673 World wide Patent pending WO2015/079267

ΤΙΤΑΝΙUM

S RAVNOM MREŽOM, GUSJENICOM DOLJE I OPRUŽNIM SISTEMOM GORE

Ovaj komarnik dizajniran je na način da je mreža kad se odmota ravna, cijelom dužinom komarnika.

DETALJI

PREDNOSTI

Može sadržavati i specijalnu komponentu za zaštitu od vjetra.

Ovaj horizontalni komarnik ima pojačanu osovinu na koju se namotava mreža

ROYAL 32

SA VIDLJIVOM DONJOM
METALNOM SAJLOM

IDEALNO RJEŠENJE ZA STO DUŽI VIJEK TRAJANJA UŽADI

Sadrži:
dva valjka na vrhu i u dnu kliznog profila i roler u donjem dijelu kliznog profila.

DETALJI

Patentirani sistem komarnika ROYAL ima dvije komore u kliznom profilu.

PATENT ROYAL European Patent pending ΕP 2759673 World wide Patent pending WO2015/079267

KRILNI KOMARNIK

KRILNI KOMARNIK - AMERIČKA VRATA SA PANTOM KOJA U SEBI SADRŽI OPRUGU I MAGNET KOJI OMOGUĆUJUSIGURNO ZATVARANJE VRATA.

Ovaj komarnik se proizvodi od aliminijskih profila.
Idealan je za ulazna i balkonska vrata.
Profili se lako spajaju rezanjem prfila pod kutem od 45 stupnjeva i stezanjem metalnih kutnih spojnica inbus ključem.

Donji dio komarnika je “parapet” odnosno lajsna koja sperčava oštećenje mreže nogom. Mreža je zategnuta plastičnim lajsnama. Mreža je zategnuta plastičnim lajsnama.

DETALJI

Ovaj komarnik je dizakniran tako da su montaža i demontaža olakšane radi skladištenja komarnika u zimskim mjesecima.

ROYAL 32 MAXIMUM

SA VIDLJIVOM DONJOM
METALNOM SAJLOM

IDEALNO RJEŠENJE ZA STO DUŽI VIJEK TRAJANJA UŽADI

Sadrži:
dva valjka na vrhu i u dnu kliznog profila i roler u donjem dijelu kliznog profila.

DETALJI

Patentirani sistem komarnika ROYAL ima dvije komore u kliznom profilu.

PATENT ROYAL European Patent pending ΕP 2759673 World wide Patent pending WO2015/079267

KOMARNIK HORIZONTALNOG KRETANJA

Ovaj komarnik sadrži oprugu koja olakšava svakodnevnu upotrebu.

Može se upotrijebiti na svim tipovima otvora, na novim i starim stambenim objektima, ulazna vrata, prozore i balkonska vrata.

Sa dobro izvedenom ugradnjom, garantiramo kvalitetnu zaštitu, ne samo od komaraca, već i od drugih insekata.

DETALJI

Ovaj komarnik je posebno dizajniran tako da ga starije osobe i djeca mogu lagano upotrebljavati.

PIETTA 32 & 22

S BOČNOM UŽADI
( NEVIDLJIVOM )

VALJCI I ROLERI NA GORNJOJ I DONJOJ STRANI SMANJUJU TRENJE I OMOGUĆAVAJU DUŽI VIJEK TRAJANJA KOMARNIKA

Ovaj pietta komarnik sadrži 2 BOČNA VALJKA desno i lijevo na donjem dijelu, a na gornjem dijelu 1 VALJAKkoji smanjuje TRENJE užadi.
Užad na donjem dijelu podignuta je od vodilice 6mm što omogućava manje skupljanje prašine.
Ovaj komarnik u donjem dijelu sadrži još jedan DONJI VALJAK centralni koji omogućava lakše klizanje profila po vodilici.

DETALJI

UPUTE ZA ČIŠČENJE
TEMELJITO ČIŠČENJE DONJE VODILICE

PATENT PIETTA
European Patent
EP 2549053 B1

KOMARNIK VERTIKALNOG KRETANJA SA STOPERIMA

Uz ovaj komarnik postoji opcija uporabe kočnice-usporivača.

Može se upotrijebiti na svim tipovima otvora, na novim i starim stambenim objektima, ulazna vrata, prozore i balkonska vrata.
Komarnik vertikalnog kretanja je idealan za balkonska vrata.
Možemo zatvoriti otvore širine 3m pomoću ojačane osovine komarnika (Profil sadrži više zubaca) na koji se namotava mreža.

DETALJI

Ovaj komarnik je posebno dizajniran tako da ga starije osobe i djece mogu lagano upotrebljavati

PIETTA 22 & 32

S BOČNOM
NEVIDLJIVOM UŽADI

DETALJI

UPUTE ZA ČIŠČENJE TEMELJITO ČIŠČENJE DONJE VODILICE

PATENT PIETTA European Patent EP 2549053 B1

KOMARNIK VERTIKALNOG KRETANJA KLIK - KLOK

Može biti i u izvedbi s usporivačem.

Može se koristiti na svim tipovima otvor, na novim i starim stambenim objektima, prozorima, ulaznim i balkonskim vratima.

DETALJI

PREDNOSTI

Vertikalni rolo komarnik je odličan proizvod, posebno za francuske balkone, gdje možemo pokriti otvore do 3 metra širine, zahvaljujući pojačanoj osovini (s više zubaca)

PIETTA 22

PIETTA S OKVIROM

DETALJI

ZAŠTIĆEN PATENTIRANI SISTEM

Ovaj sistem sprečava gomilanje prljavštine i produžava vijek užadi

KOMARNIK VERTIKALNOG KRETANJA SA ZAVRŠNOM 32mm

Ovaj tip komarnika, dimenzija kao dimenzije prozora, se ugrađuje direktno na stolariju.

DETALJI

Komarnik se zabravi na donjem delu sa posebnim profilom koji spaja 2 vertikalne vodilice.

KIT FIKSNI KOMARNIK S MAGNETIMA

SADRŽAJ PAKETA

DETALJI

KLIZNI KOMARNIK

DETALJI

EL GRECO

S GUSJENICOM U DONJEM DIJELU I UŽETOM U GORNJEM DIJELU

S kvalitetnom gusjenicom u donjem dijelu

Gusjenica je napravljena od novih kvalitetnih materijala, izdržljivih, otpornih na raspadanje.

Tehnologija gusjenice (škorpionov rep)
S tehnologijom škorpionovog repa olakšan je prolaz i bolji je pristup za čišćenje. Ovaj komarnik nema donju aluminijsku vodilicu već plastični vdič visine 4 mm.

DETALJI

Bez opružnog mehanizma
Ovaj tip komarnika bez opružnog mehanizma posebno je pogodan za dijecu i starije osobe.

PATENT EL GRECO World wide Patent pending WO2015/079267

PLISSE

S GUSJENICOM U GORNJEM I DONJEM DIJELU

Komarnik PLISSE, idealan je za uporabu u kućama, hotelima, bolnicama, kuhinjama restorana i Nza poslovne objekte nevezane za ugostiteljsku struku.

DETALJI

Zatvoren komarnik onemogućava prolaz insekata putem

magnet & četkica

logo

IDECO HR DOO

10th km of Egnatia Odos Veria – Thessaloniki
P.O. 59100, Veria, Greece
Τ +30 23310 97058& +3023310 97158
F +30 23310 97400